Wealth – Honor – Courage / Mal – Onur – Cesaret

Goethe:

Wealth lost is something lost,
honor lost is something lost:
Courage lost all is lost.

Mal kaybeden, bir şey kaybetmistir,
onurunu kaybeden bir çok şey kaybetmiştir.
Fakat cesaretini kaybeden her şeyini kaybetmistir.

Reklamlar

Yanından geçip gitmek

Yanından geçip gideriz
Gelecekteki yerlerimizin

Güneşler doğar

Güneşler doğar her sabah bir yerlerde

Parantezleri kapatmak

Açılan her parantez kapanır bir gün
Ama erken ama geç

incorrigible optimist | uslanmaz iyimser

http://www.cartoonstock.com/newscartoons/cartoonview.asp?catref=pjan118

‘He is an incorrigible optimist !’

‘O uslanmaz bir iyimserdir.’

Mukayeseli okumalar: How to improve your mental wellbeing | Ruh ve akıl sağlığımızı geliştirmek – 1

How to improve your mental wellbeing
Ruh ve akıl sağlığımızı geliştirmek

This booklet explains what keeps people mentally well,
Buradaki bilgiler ruh ve akıl sağlığımıza nasıl dikkat edeceğimizle,
why some people may be more prone to mental distress and
bazı kişilerin ruhsal strese neden daha meyilli olduğu ve
what you can do to promote your mental wellbeing.
ruh ve akıl sağlığımızı nasıl geliştirebileceğimizle ilgilidir.

It also suggests
how you can care for
someone who has mental health problems,
while also looking after your own needs.
Aynı zamanda
ruhsal sorunları olan birisine
kendi ihtiyaçlarınızı bir kenara bırakmadan
nasıl bakabileceğiniz konusunda tavsiyelerde bulunur.


What do we mean by good mental health?
İyi ruh ve akıl sağlığıyla ne kasdedilmektedir?

Good mental health
isn’t something you have
but something you do.
İyi akıl ve ruh sağlığı
sahip olmaktan ziyade,
yaptığınız şeylerdir.


To be mentally healthy
you must value and
accept yourself.
Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için
kendinize değer vermeli ve
kendinizi kabul etmelisiniz.This means that:
Bunun için de,

– You care about yourself and you care for yourself.
Kendinize bakmalı ve kendinize önem vermelisiniz.
You love yourself, not hate yourself.
Kendizden nefret etmemeli, kendinizi sevmelisiniz.
You look after your physical health
Vücut sağlığınıza önem vermelisiniz.

– eat well, sleep well, exercise and enjoy yourself.
sağlıklı yemeli, iyi uyumalı, ekzersiz yapmalı ve hayatın tadını çıkarmalısınız

– You see yourself as being a valuable person in your own right.
Kendinizi kendiniz olduğunuz için değerli hissetmelisiniz.
You don’t have to earn the right to exist.
You exist, so you have the right to exist.
Varlığınızı kanıtlamak zorunda değilsiniz, zaten varsınız.

– You judge yourself on reasonable standards.
Kendinizi akılcı yollardan yargılamalısınız.
You don’t set yourself impossible goals,
such as ‘I have to be perfect in everything I do’,
Kendinize,
’Yaptığım herşeyde mükemmel olmalıyım’ gibi,
imkansız hedefler seçmemeli

and then punish yourself when you don’t reach those goals.
ve bu hedeflere ulaşamadığınız zaman kendinizi cezalandırmamalısınız.

If you don’t value and accept yourself,
you are always frightened that other people will reject you.
Eğer kendinizi önemsemez ve kabul etmezseniz,
herzaman başkalarının sizi reddedeceğinden korkarsınız.

To prevent people seeing how unacceptable you are,
you keep them at a distance,
and so you are always frightened and lonely.
İnsanların ne kadar kabul edilemez olduğunuzu anlamamaları için,
onlardan uzak durur
ve böylece, herzaman korku içinde ve yalnız olursunuz.

If you value yourself,
you don’t expect people to reject you.
Eğer kendinize değer verirseniz,
insanların sizi rededeceğini düşünmezsiniz.

You aren’t frightened of other people.
Diğer insanlardan korkmazsınız.

You can be open
and so you enjoy good relationships.
Açık bir insan olur
ve diğer insanlarla sağlıklı ilişkiler kurarsınız.

If you value and accept yourself,
you are able to relax and
enjoy yourself without feeling guilty.
Eğer, kendinize değer verir ve kendinizi kabul ederseniz,
rahat bir insan olur ve
hayatın tadını suçluluk duymadan çıkarabilirsiniz.

When you face a crisis you know that,
no matter how difficult the situation is,
you will manage.
Bir krizle karşılaştığınız zaman bunu anlar ve
durum ne kadar zor olursa olsun
başa çıkabilirsiniz.

How we see ourselves is central to every decision we make.
Vereceğimiz kararlar, kendimizi nasıl gördüğümüze bağlıdır.

People who value and accept themselves
cope with life.
Kendilerini değerli bulan ve kendilerini kabul eden kişiler
hayatla başa çıkabilirler.

English
http://www.multikulti.org.uk/en/health/how-to-improve-your-mental-wellbeing/index.html

Türkçe
http://www.multikulti.org.uk/tr/health/how-to-improve-your-mental-wellbeing/index.html

Bir çizgi çizelim | Tarhan Erdem 25-02-2010

Siyasi analizlerine her zaman önem verdiğim yazar Tarhan Erdem’in bu yazısı, gündemdeki yargılamalarla alakalı geniş bir bakış açısı veriyor bize.

Yazıya buradan ulaşabilirsiniz.

Bu yazıdan bazı alıntılarım:

“Notum şu: Yüzümüz demokrasiye dönüktür, ileriye gidiyoruz, korku salarak geriye çevirmek isteyenlere değer vermeyin.

Türkiye, bir toplumsal olayını, tanıma ve ayırma noktasına varmıştır. Yönümüzü değiştirmeden, hızla yapılması doğru olan; bir çizgi çizmek, çizginin bir tarafında kalanları eşit, saygın yurttaşlar saymak, çizginin diğer tarafına geçenleri yargılayıp cezalandırmaktır.

Çizgi, hukukçuların inceleyerek ayıracakları, Türk Ceza Kanunu’nun duruma uygun maddeleriyle sınırlı bir siyasal af kanunu çıkararak çizilebilir. Çizginin sınırı 309, 311, 312, 313, 314 ve seçilmiş maddeler; dönemin sonunu 22 Temmuz veya 29 Mart belirleyebilir.”

“Niçin çizgi çizilmelidir? Çünkü, bu işi sürdürmek veya bazılarını izleyip bazılarını izleyememek; özünden daha derin ve kalıcı yaralar açmaktadır.

Çünkü, kutuplaşma hastalığının mikrobu ve ilacı buradır; toplumun barışa ve huzura ihtiyacı vardır; halkın rahat nefes alıp yeni bir döneme girmesi için bu çizgi çizilmelidir.

Çünkü işin tabiatı icabı, yargı karşısına çıkarılanlar arasında suçsuzlar, gerçek suçlulardan çoktur; yargı hatası ihtimali yüksektir. Bir suçsuzu mahkûm etmek mi, 100 suçluyu serbest bırakmak mı?

Çizgi çizilmesi ciddileşince, sorumsuz kişiler ‘zaten suç yoktu’, ‘iktidar siyasal amaçla yargıyı alet etmeye çalışıyordu’ hatta ‘kendilerini affettiler’ gibi iddialarda bulunulacak ancak halk yapılanın doğruluğunu anlayacaktır.”

Hekimler bilgilerini güncellemeli

http://www.ntvmsnbc.com/id/25060521/
Sadece hekimler mi bilgilerini güncellemeli?
Elbetteki hayır.

Sağlık Çalışanlarının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu

12-14 Mart 2010 Kızılcahamam-Ankara
Ayrıntı burada: http://www.sagliktavizyon.org/
Kaynak: http://www.saglik.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFF88F742D0D711251B3C88D4C36927DEF

Acil servisler yeni döneme hazırlanıyor

Acil servisler yeni döneme hazırlanıyor

ANKARA (A.A)
Ankara Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Onur Polat, acil servislerle ilgili yeni yasal düzenlemelerin kaliteli ve hızlı hizmet verilmesini sağlayan kolaylıklar getirdiğini söyledi.

Devamı burada

Daha ayrıntılı haber burada